Gå direkte til innhold
 • NASJONAL STRATEGI

  Energi21 er den nasjonale strategien for forskning, utvikling, demonstrasjon og kommersialisering av ny energiteknologi.

  Strategien prioriterer de seks områdene vannkraft, fleksible energisystemer, solkraft, offshore vindkraft, energieffektivisering og CO2-håndtering, og anbefaler spesielt å løfte frem vannkraft og fleksible energisystemer.

  Les mer

 • Gjennomgripende endringer i energisystemet og energimarkedene

  Energi21 arbeider med å revidere strategien. En omverdensanalyse viser at store deler av nåværende strategi fortsatt er relevant, men at det er behov for å justere kursen innen flere teknologiområder.

  Les mer
 • Transport blir viktig del av strategien

  Energi21 har fått utvidet mandatet til å se på energiteknologi for transport. Dette vil bli tatt med i strategiarbeidet mot 2018, og vil omfatte alle energibærerne elektrisitet, hydrogen og biodrivstoff.

  Les mer
 • Større vekt på internasjonalt forskningssamarbeid

  Energi21 skal forsterke arbeidet med internasjonalt forsknings- og teknologisamarbeid, spesielt med EU.

  Les mer
 • Nye styremedlemmer

  Energi21 har utvidet styret med kompetanse fra transportsektoren. I tillegg kommer et nytt medlem på CO2-håndtering og et fra energisektoren.

  Les mer
 • Strategien på en-to-tre

  Energi21 dekker en rekke områder innenfor norsk energiforskning. Få den store oversikten og detaljer om ditt fagområde.

  Les mer
Flere nyheter