Gå direkte til innhold

Dokumenter

 

Fra forskningsresultat til marked_Energi21 (PDF - 2,3 MB)

Energi21 strategi 2014 Del 1 (PDF - 2,1 MB)

Energi21 Strategi 2014 Del 2 (PDF - 2,3 MB)

     

Presentasjon om Energi21-strategien 2014 (PDF - 4,4 MB)

Rapport fra innsatsgruppe solkraftteknologi

Energi21_ nettutgave_ Solkraftrapport_oktober-2013 (PDF - 2,3 MB)

   

Kartlegging av o­ffentlig støtte i 2012 til forsknings-, utviklings- og demonstrasjonsprosjekter

Energi21 rapport om offentlig FoU-D-støtte 2012 (PDF - 2,8 MB)

  

Avis-bilag
Energi21-bilag i DN: Fornybare muligheter november 2013 (PDF - 9,1 MB)

Energi21-biag i DN: Fornybare muligheter mai 2012 (PDF - 7,9 MB)

  

Strategirapporten 2011

Energi21 strategi juni 2011 (PDF - 9,1 MB)

Rapportene fra innsatsgruppene i 2010

IG-rapport Fornybar kraft - vann - med veikart (PDF - 2,9 MB)

IG-rapport Fornybar kraft - sol - med veikart (PDF - 2,0 MB)

IG-rapport Fornybar kraft - vind - med veikart (PDF - 1,4 MB)   

IG-rapport Energisystemer - Hovedrapport (PDF - 6,6 MB)

IG-rapport Energisystemer - Distribusjon onshore offshore grid (PDF - 15,6 MB)

IG-rapport Energisystemer - Transmisjon (PDF - 16,4 MB)

IG-rapport Energisystemer - Rammer Politikk Marked (PDF - 8,9 MB)

IG-rapport Energieffektivisering i industrien - med veikart oppdatert (PDF - 2,9 MB)

IG-rapport CO2-håndtering CCS (PDF - 1,3 MB)

IG-rapport Fornybar Termisk Energi (PDF - 206 KB)

IG-rapport Fornybar Termisk Energi - Bioenergi - med veikart (PDF - 1,4 MB)

IG-rapport Fornybar Termisk Energi - Geotermisk - med veikart (PDF - 1,3 MB)

IG-rapport Fornybar Termisk Energi - Distribuert varme og kuldesystemer - med veikart (PDF - 1,4 MB)

IG Rapport Rammer og samfunnsanalyser (PDF - 986 KB)

 

 

Publisert:
21.05.2010
Sist oppdatert:
13.09.2016