Gå direkte til innhold
 • NASJONAL STRATEGI

  Energi21 er den nasjonale strategien for forskning, utvikling, demonstrasjon og kommersialisering av ny energiteknologi.

  Strategien prioriterer de seks områdene vannkraft, fleksible energisystemer, solkraft, offshore vindkraft, energieffektivisering og CO2-håndtering, og anbefaler spesielt å løfte frem vannkraft og fleksible energisystemer.

  Les mer

 • Energi21-bilag i Dagens Næringsliv

  "Fornybare muligheter" presenterer næringsliv, forskning og efftekten av offtenlig finansiering innen fornybar energiteknologi.

  Les mer
 • Energi21s innspill til energimeldingen

  Styret i Energi21 anbefaler at Energi21-strategien legges til grunn i når Regjeringen skal prioritere satsingsområder i energimeldingen.

  Les mer
 • Kommentar: Kompetanseflyt og næringsutvikling

  Energiomleggingen er et av de viktigste tiltakene for å nå nasjonale og globale klimamål. Den vil bli krevende, men åpner for nye markeder for bedrifter som tenker nytt.

  Les mer
 • Verdiskaping for fremtiden

  Olje- og energiminister Tord Lien vil styrke relevansen i forskningen, øke deltakelsen i internasjonalt forskningssamarbeid, og fortsette å hente ut verdiskaping med fokus på rekruttering og næringsutvikling.

  Les mer
 • Strategien på en-to-tre

  Energi21 dekker en rekke områder innenfor norsk energiforskning. Få den store oversikten og detaljer om ditt fagområde.

  Les mer
Flere nyheter