Gå direkte til innhold
 • NASJONAL STRATEGI

  Energi21 er den nasjonale strategien for forskning, utvikling, demonstrasjon og kommersialisering av ny energiteknologi.

  Strategien prioriterer de seks områdene vannkraft, fleksible energisystemer, solkraft, offshore vindkraft, energieffektivisering og CO2-håndtering, og anbefaler spesielt å løfte frem vannkraft og fleksible energisystemer.

  Les mer

 • Løft for vannkraft

  Energi21 anbefaler fem forskningstema og tre tiltak som skal øke forskning og utvikling på vannkraft.

  Les mer
 • Løft for fleksible energisystemer

  Energi21 anbefaler syv forskningtema og tre tiltak som skal øke forskning og utvikling på fleksible energisystemer.

  Les mer
 • Viktig innspill til energimeldingen

  Den tredje strategien fra Energi21 er med i regjeringens arbeid med den nye energimeldingen.

  Les mer
 • Strategien på en-to-tre

  Energi21 dekker en rekke områder innenfor norsk energiforskning. Få den store oversikten og detaljer om ditt fagområde.

  Les mer
 • Norge i 2050 – et lavutslippssamfunn

  Den norske delen av EU-prosjektet R&Dialogue har greid kunststykket å få representanter fra oljeindustrien, energibransjen, forskningsmiljøene og miljøorganisasjonene til å lage en felles visjon for Norge som lavutslippssamfunn i 2050.

  Les mer
Flere nyheter