Gå direkte til innhold
 • HØRING OM REVIDERT STRATEGI

  Etter en lengre prosess med mange involverte, er Energi21 nå klar med et oppdatert strategidokument tilpasset utviklingen innenfor fornybar energi.

  Energi21 vil gjerne ha din mening om den reviderte strategien innen høringsfristen 22. mai!

  Les mer

Nyheter

 • Energi21 sender revidert strategi på høring

  Den nasjonale strategien Energi21 vil styrke forskning og utvikling rettet mot vannkraft for å utnytte ressursene bedre. Den vil løfte forskning på fleksible energisystemer for å oppnå smart utbygging av nettet. Den reviderte strategien sendes nå ut på høring

 • Revisjon av strategidokumentet

  Energi21 er i ferd med å utarbeide en revidert versjon av strategidokumentet fra 2011. Høringsversjonen vil bli lagt ut til høring før påske. Endelig versjon skal overrekkes olje- og energiministeren i juni.

 • Energi21-bilag i Dagens Næringsliv

  Vil legge til rette for forskning, utvikling og demonstrasjon

  Olje- og energiminister Tord Lien ønsker at fornybarbransjen satser internasjonalt. I et intervju med Energi21-bilaget "Fornybare muligheter" understreker han betydningen av samarbeidet mellom næringsliv og myndigheter.

Flere nyheter