Gå direkte til innhold

Nyheter

  • Resultatet av høringsprosessen

    Energi21 har fått inn mange gode og konkrete innspill til den reviderte strategien, med siste innspurt på Energiforskningskonferansen. Strategidokumentet vil ferdigstilles i løpet av august og overrekkes OED ved statsråd Tord Lien i midten av september.

  • Energi21 sender revidert strategi på høring

    Den nasjonale strategien Energi21 vil styrke forskning og utvikling rettet mot vannkraft for å utnytte ressursene bedre. Den vil løfte forskning på fleksible energisystemer for å oppnå smart utbygging av nettet. Den reviderte strategien sendes nå ut på høring

  • Revisjon av strategidokumentet

    Energi21 er i ferd med å utarbeide en revidert versjon av strategidokumentet fra 2011. Høringsversjonen vil bli lagt ut til høring før påske. Endelig versjon skal overrekkes olje- og energiministeren i juni.

Flere nyheter