Gå direkte til innhold
 • NASJONAL STRATEGI

  Energi21 er den nasjonale strategien for forskning, utvikling, demonstrasjon og kommersialisering av ny energiteknologi.

  Strategien prioriterer de seks områdene vannkraft, fleksible energisystemer, solkraft, offshore vindkraft, energieffektivisering og CO2-håndtering, og anbefaler spesielt å løfte frem vannkraft og fleksible energisystemer.

  Les mer

 • Hvordan få forskningsresultatene til markedet

  Bedriftene innenfor klimavennlig energiteknologi mangler ofte kapital til kommersialisering. En ny rapport fra Energi21 avdekker hva bedrifter og investorer mener er årsakene. Studien kan åpne for å gjøre bransjen mer attraktiv for investorene.

  Les mer
 • Energi21-bilag i Dagens Næringsliv

  "Fornybare muligheter" presenterer næringsliv, forskning og efftekten av offtenlig finansiering innen fornybar energiteknologi.

  Les mer
 • Energi21s innspill til energimeldingen

  Styret i Energi21 anbefaler at Energi21-strategien legges til grunn i når Regjeringen skal prioritere satsingsområder i energimeldingen.

  Les mer
 • Kommentar: Kompetanseflyt og næringsutvikling

  Energiomleggingen er et av de viktigste tiltakene for å nå nasjonale og globale klimamål. Den vil bli krevende, men åpner for nye markeder for bedrifter som tenker nytt.

  Les mer
 • Verdiskaping for fremtiden

  Olje- og energiminister Tord Lien vil styrke relevansen i forskningen, øke deltakelsen i internasjonalt forskningssamarbeid, og fortsette å hente ut verdiskaping med fokus på rekruttering og næringsutvikling.

  Les mer
 • Strategien på en-to-tre

  Energi21 dekker en rekke områder innenfor norsk energiforskning. Få den store oversikten og detaljer om ditt fagområde.

  Les mer
Flere nyheter