Anne Vera Skrivarhaug

NVE - Observatør i styret

 

Anne Vera Skrivarhaug.JPG


Anne Vera Skrivarhaug er Direktør i NVE. Hun har ansvaret for Energiavdelingen som har viktige samfunnsoppgaver knyttet til utviklingen av kraftsystemet og forsyningssikkerheten i Norge. Hun har 25 års erfaring fra energisektoren. Hun har jobbet i NVE i 6 år. Før det jobbet Skrivarhaug 13 år som Analysesjef i Statkraft med ansvar for operative og langsiktige Europeiske kraftmarkedsanalyser. Her var hun også medlem av Statkrafts investeringskomitee og satt i flere av Statkrafts datterselskaper inkl. SnPower. Før det var hun 6 år i Statoil (Equinor), hvor hun bl.a. holdt stillinger som leder av gassanalyse og som generalsekretær for konsernsjefen. Hun har sittet i EnergiX sitt styre som NVEs representant i 2 år. Hun er siviløkonom med master innenfor olje og energi fra det franske petroleumsinstituttet (l’IFP) og University of Pennsylvania og Wharton.