Sverre Aam

SINTEF Energi AS


Sverre Aam er seniorrådgiver ved SINTEF Energi AS med tittel direktør. Han var administrerende direktør for SINTEF Energi AS og medlem av SINTEFs konsernledelse fra 1994 til 2010. Han har vært forsker og forskningssjef ved SINTEF Energi og SINTEF Teknisk kybernetikk. Aam har deltatt i mange rådgivende forskningsutvalg innenfor norsk kraftforsyning og ved NTNU. Han har vært styremedlem i EFI, NTNF, Statnett, Powel ASA, Sinvent og SINTEF Petroleumsforskning AS. Han ledet Hydrogenutvalget (NoU 2004:11) og var medlem av Lavutslippsutvalget (NoU 2006:18). Han har deltatt aktivt i internasjonalt forskningssamarbeid, blant annet i Eurelectric i EU og med University of California, Berkeley. Aam har utdanning fra NTH (NTNU), Teknisk kybernetikk fra 1972.