Gå direkte til innhold
  • NASJONAL STRATEGI

    Energi21 er den nasjonale strategien for forskning, utvikling, demonstrasjon og kommersialisering av ny energiteknologi.

    Strategien prioriterer de seks områdene vannkraft, fleksible energisystemer, solkraft, offshore vindkraft, energieffektivisering og CO2-håndtering, og anbefaler spesielt å løfte frem vannkraft og fleksible energisystemer.

    Les mer

Flere nyheter