Gå direkte til innhold

NASJONAL STRATEGI

Energi21 er den nasjonale strategien for forskning, utvikling, demonstrasjon og kommersialisering av ny energiteknologi

Strategien er nå under revisjon etter innspill fra næringsliv, forskningsmiljøer og akademia.

  Jobber for fullt med revisjon av Energi21-strategien

 

Næringsliv, forskningsmiljøer og myndighetene har gått sammen i Energi21 om den tredje nasjonale strategien for forskning, utvikling, demonstrasjon og kommersialisering av ny energiteknologi. Strategiprosessen har hatt næringslivet i førersetet.

Strategien skal bidra til mer norsk verdiskaping, mer effektiv ressursutnyttelse i energisektoren og større forsyningssikkerhet gjennom forskning og utvikling av ny teknologi.

Energi21 anbefaler en sterk vekst i de offentlige bevilgningene til forskning, utvikling og demonstrasjon innen 6 strategiske satsingsområder:

  • Vannkraft
  • Fleksible energisystemer
  • Solkraft
  • Offshore vindkraft
  • Energieffektivisering
  • CO2-håndtering

På alle disse fagområdene har Norge komparative fortrinn i fremtidens energimarkeder gjennom naturgitte energiressurser, teknologi- og kompetansebase samt industriell erfaring.

Blant strategiens satsingsområder anbefaler Energi21 spesielt å løfte frem «Vannkraft» og «Fleksible energisystemer». Fagområdene representerer fundamentet i vårt energisystem, og har stor betydning for dagens og fremtidens verdiskaping, både nasjonalt og internasjonalt.

I tillegg understreker Energi21 betydningen av å sikre og kontinuerlig videreutvikle kompetanseplattformen som er en forutsetning for hele den tematiske bredden til energiområdet. Det anbefales en bred satsing med basis i god og forutsigbar tilgang på offentlig forskningsmidler, gode markedsinsentiver, samt engasjement og sterk deltakelse fra næringslivsaktørene.

Energi21 anbefaler en finansiell opptrappingsplan over fire år, med en samlet vekst i offentlige bevilgninger på 1 milliard kroner.

Du kan laste ned Energi21 Strategi 2014 del 1 og del 2 under Dokumenter til høyre.

Publisert:
08.06.2015
Sist oppdatert:
11.10.2017