Forskningsrådets nettsider benytter seg av informasjonskapsler for å forbedre din opplevelse av nettstedet.
Ved å lukke denne meldingen, samtykker du i vårt bruk av informasjonskapsler. Personvernerklæringen finner du her.
Lukk påminnelse
Gå direkte til innhold

Nasjonal forsknings- og innovasjonsstrategi

Energisystemene står overfor gjennomgripende endringer i årene som kommer. Vi er vitne til en rask utvikling innen en rekke klimavennlige energiteknologier.

Energisystemene utvikler seg i retning av å bli mer digitaliserte, integrerte og kompliserte. Det kreves en betydelig omstilling for å nå nasjonale og internasjonale mål om bærekraft og reduksjon av klimagassutslipp. Samtidig er det viktig å opprettholde forsyningssikkerheten og sikre verdiskapingen i den norske energibransjen. Det er derfor avgjørende å ha en helhetlig men samtidig strategisk tilnærming til fremtidens kunnskaps- og teknologibehov.

Omfanget og kompleksiteten av disse løsningene og utfordringene krever store investeringer, men også klare prioriteringer, i det norske forsknings- og innovasjonssystemet.

I sin fjerde nasjonale forskningsstrategi anbefaler Energi21 derfor en solid vekst i satsingen på ny energiteknologi og en prioritert innsats rettet mot følgende satsingsområder:

• Digitaliserte og integrerte energisystemer.
• Klimavennlige energiteknologier til maritim transport.
• Solkraft for et internasjonalt marked.
• Havvind for et internasjonalt marked.
• Vannkraft som ryggraden i norsk energiforsyning.
• Klimavennlig og energieffektiv industri inklusive CO2-håndtering.

Satsingsområdet “Digitaliserte og integrerte energi-systemer” ligger som en overordnet prioritering med bakgrunn i stor betydning for fremtidig forsynings-sikkerhet, integrasjon av klimavennlige energiteknologier og samfunnets verdiskaping.

Samtlige satsingsområder har stort potensial for verdiskaping innen ressursutnyttelse og videreutvikling av en leverandørindustri mot nasjonale- og internasjonale energimarkeder. Oppfølging av Energi21 strategien vil kreve innsats og engasjement fra næringslivet, forsknings- og utdanningsmiljøene og myndighetene.

Energi21 strategien – 2018 (Klikk for større bilde)

Publisert:
08.06.2015
Sist oppdatert:
14.11.2018