Forskningsrådets nettsider benytter seg av informasjonskapsler for å forbedre din opplevelse av nettstedet.
Ved å lukke denne meldingen, samtykker du i vårt bruk av informasjonskapsler. Personvernerklæringen finner du her.
Lukk påminnelse
Gå direkte til innhold

Styret i Energi21

Styret er oppnevnt av Olje- og energidepartementet, og har følgende medlemmer:

 

Sverre Aam (Foto: SINTEF) Sverre Aam (64) er seniorrådgiver ved SINTEF Energi AS med tittel direktør. Han var administrerende direktør for SINTEF Energi AS og medlem av SINTEFs konsernledelse fra 1994 til 2010. Han har vært forsker og forskningssjef ved SINTEF Energi og SINTEF Teknisk kybernetikk. Aam har deltatt i mange rådgivende forskningsutvalg innenfor norsk kraftforsyning og ved NTNU. Han har vært styremedlem i EFI, NTNF, Statnett, Powel ASA, Sinvent og SINTEF Petroleumsforskning AS. Han ledet Hydrogenutvalget (NoU 2004:11) og var medlem av Lavutslippsutvalget (NoU 2006:18). Han har deltatt aktivt i internasjonalt forskningssamarbeid, blant annet i Eurelectric i EU og med University of California, Berkeley. Aam har utdanning fra NTH (NTNU), Teknisk kybernetikk fra 1972.

 

Anne Jorun Aas Anne Jorun Aas er partner og daglig leder i SIGLA, et rådgivningsselskap som omsetter bærekraft til konkurransekraft. Hun har tidligere vært COO i Scatec AS, ansvarlig for strategi og organisasjon i Scatec Solar og jobbet 7 år i McKinsey & Company. Aas er styreleder i ENERGIX, og styremedlem i Kjeller Innovasjon. Hun har en doktorgrad i kjernekjemi fra Universitetet i Oslo/CERN. 

 

 

 

 

Arne Sveen er direktør i ABB og ansvarlig for virksomheten innen fjernkontroll og avanserte programvaresystemer for energiforsyning i det globale markedet unntatt Amerika. Han har hatt ulike posisjoner i ABB-konsernet i hovedsak innen energisektoren der han var ansvarlig for kraftsystemdivisjonen frem til 2011. Han har sittet i RENERGIs programstyre i 3 år og i SINTEF Energi AS' styre i 6 år. Sveen startet sin tekniske utdannelse i forsvaret innen krypto og datamaskinteknologi. Senere er det blitt påfyll gjennom ABBs lederutvikling og forretningsutvikling.

 

 

Ragne Hildrum (48) er leder for teknologianalyse i Statkraft, med hovedfokus på teknologi- og kostnadsutvikling for nye og etablerte teknologier innen energisystemet. Hun har jobbet i Statkraft i 12 år, tidligere som FoU-koordinator for konsernet og som prosjektleder for hydrogen. Før Statkraft jobbet Hildrum i Sweco Grøner, Kværner Engineering og i SINTEF. Ragne Hildrum har ledet innsatsgruppa Fornybar kraft i Energi21. Hun har også sittet i ulike programstyrer i Forskningsrådet, i Hydrogenutvalget og representert Norge i IEAs ExCo innen Advanced Fuel Cells. Hildrum har en dr.ing fra NTNU (1993) og en sivilingeniørgrad i kjemi fra samme sted (1987).


 

Representant fra Energi Norge (annonseres snart). 

 

Gunnel Fotland fra Enova SF.


Rune Volla Rune Volla (46) er avdelingsdirektør i Avdeling for energi i Divisjon for energi, ressurser og miljø i Norges forskningsråd. Avdelingen dekker fornybar energi. energieffektivitet, energisystemer og CO2-håndtering. Volla har tidligere hatt ulike lederstillinger i Hafslund-konsernet. Han startet sin karriere som forsker ved NTNU og SINTEF Energi. Volla er PhD Engineering fra NTNU (1993) og har mastergrad i ledelse fra BI (2006).

 

 

 

Olav Bjarte Fosso (56) er faglig leder for NTNUs strategisk tematisk satsing Energi og har vært professor ved Institutt for elkraftteknikk, NTNU siden 2002 og instituttleder i perioden 2009 – 2013. Han har 13 års erfaring fra SINTEF Energi som forsker og seniorforsker med forskningstema utnyttelse/integrasjon av fornybare energikilder (vann- og vindkraft) samt optimal utnyttelse av overføringssystemet. Han har vært formann i CIGRE SC C5 Elektrisitetsmarkeder og regulering samt medlem i CIGRE Teknisk komite (2008 - 2014) og er nå utnevnt til "Honorary Member of CIGRE". Han er styreformann i FME Nowitech. Fosso har en Dr.ing-grad fra NTNU (1989) og en Siv.ing-grad fra samme sted (1985). 

 

Unni Farestveit (53) er konserndirektør samfunnskontakt i Agder Energi AS med ansvar for rammevilkår og kommunikasjon med fokus på utvikling av konsernet. Hun har jobbet i Agder Energi i 12 år i ulike roller, bla. konserndirektør marked, styreleder i LOS, AE Varme, Nettkonsult, AE Venture, AE Innovasjon og FoU og AE Bredbånd. Hun har og har hatt andre eksterne styreverv innen finans, ikt, media, forskning og telekom. Før Agder Energi jobbet hun i Sønnico, Applica, Statens vegvesen. Farestveit er utdannet siviløkonom fra Universitet i Agder.

 

 

Erik Figenbaum (51) er forskningsleder ved Transportøkonomisk Institutt der han forsker på egenskapene ved energiteknologier som kan tas i bruk i transportsektoren, og hvordan disse teknologiene effektivt kan tas i bruk i samfunnet. Han har tidligere arbeidet med utredninger og politikkutforming på transportområdet i Vegdirektoratet og Miljødirektoratet, bl.a. i Klimakurutredningen fra 2010. Figenbaum var med på å definere mandatet for Transnova og har sittet Transnovas fagråd, i Hydrogenrådet og i ressursgruppen for elektrifisering av veitransporten. Han har også jobbet i Teknologisk Institutt og med utvikling av elbilteknologi i Think. Figenbaum er sivilingeniør i elkraftteknikk fra NTH/NTNU fra 1988.

 

Hans Jørgen Vinje er med i ledergruppen i Gassnova SF, som er statens foretak for CO2-håndtering. Vinje leder CLIMIT-sekretariatet og er leder av CLIMIT-avdelingen i Gassnova. Han har jobbet i Gassnova siden 2009 og bl.a. vært engasjementsleder i TCM og senest deltatt i CCS fullskalaprosjektet som del-prosjektleder i mulighetsstudien for CO2-fangst fra industrielle utslippspunkt. Vinje er sivilingeniør prosessautomasjon fra Høyskolen i Telemark. Han har 10 års erfaring fra forskjellige posisjoner i prosessindustrien etterfulgt av nærmere 10 år i et programutviklingsselskap som utviklet drift- og ledelsesverktøy for industri og helsevesen.

 

Nils Morten Huseby er administrerende direktør for Institutt for energiteknikk (IFE). Han har over 25 års erfaring fra energisektoren, hvorav mer enn 10 år som toppleder. Før IFE var han administrerende direktør for Rainpower. Huseby har også vært direktør for Sør-Amerika-virksomheten til SN Power samt hatt ulike stillinger i NOS ASA, McKinsey & Company og Shell International. Huseby har bred internasjonal erfaring og har jobbet spesielt mye med forretningsutvikling, prosjektledelse og endringsledelse i teknologitunge virksomheter. Han er også styremedlem i Norconsult AS, medlem i bedriftsforsamlingen i Norsk Hydro ASA og styreleder i NHO Oslo og Akershus. Huseby er sivilingeniør fra maskinlinjen ved NTH i 1991.
 

Representant fra Statnett SF (annonseres snart). 

 

 

Observatører:

Jun Elin Wiik Totain, NVE

Tore Grunne, OED

William Christensen, OED

Publisert:
21.05.2010
Sist oppdatert:
14.11.2018