Gå direkte til innhold

Innsatsgruppe Fornybar kraft – Vann, vind, sol

Innsatsgruppeleder: Ragne Hildrum, Statkraft

  

vind Gruppeleder Vind: 
Arne Aamodt, Lyse Produksjon

 • Mats Sjøberg, Fred. Olsen
 • Nils Arne Nes, NTE
 • Øyvind Kristiansen, Statkraft
 • Elly Karlsen, Statoil
 • Jørn Paus, Staoil 

   

 • Hans Axel Bratfos, DNV
 • Christopher Kjolner , GE
 • Tore Tomter, Siemens
 • Sigurd Øvrebø, Smartmotor
 • Ivan Østvik, Norwind
 • Stig Svalheim, Vestavind
 • Jon Olav Tande, SINTEF
 • Solgun Furnes, Energi Norge
 • Terje Nøstdal, Belief Group
 • Erik Olav Bærug, DNV

 

vann Gruppeleder Vann: 
Erik Høstmark, Statkraft

 • Sigve Næss/ BKK
 • Torodd Jensen, NVE
 • Jan Helge Mårdalen, Hydro
 • Ånund Killingtveit, NTNU
 • Atle Harby, SINTEF
 • Steinar Faanes, Rainpower
 • Siri Stokseth, EBL
 • Svein Haugland, Agder Energi

 

sol Gruppeleder Sol: 
Anne Jorun Aas, Scatec

 • Ragnar Tronstad, Elkem
 • Erik Stensrud Marstein, IFE
 • Anders Elverhøi, UiO
 • Terje Jensen, Kongsbergindustrien

 

Mandat til innsatsgruppen

Styret har utarbeidet mandat til hver enkelt innsatsgruppe. Mandatet for IG Fornybar kraft – Vann, vind, sol kan lastes ned i spalten til høyre.


 Alle foto: Statkraft

Publisert:
04.06.2010