Gå direkte til innhold

Innsatsgruppe Energieffektivisering i industrien

Industri glød

 

Navn   Organisasjon
Are-Magne Kregnes Leder IG Siemens
Arne Bredesen Fadder IG NTNU

 

Gruppe Aluminium, Ferrolegeringer og Papirmasse, papir og papirvarer

Navn Organisasjon
Hans Petter Lange (leder) Hydro Aluminium
Alf Tore Haug Elkem Thamshavn
Gunnar Vegge ABB
Johan W. Brekke Statkraft
Olav Dehli Norske Skog
Petter Nekså Sintef Energi

 

Gruppe Kjemiske produkter og Raffinerier

Navn Organisasjon
Anne Karin T. Hemmingsen (leder) Sintef Energi                        
Birger Bergesen NVE
Knut Grande Statoil
Steinar Kvisle INEOS

 

Gruppe Næringsmiddel og Øvrig industri

Navn Organisasjon
Trygve Magne Eikevik (leder)      NTNU
Stein Rune Nordtvedt IFE
Torbjørn Kvia Tine Meieriet Sør Jæren
Marit Sandbakk Enova SF
Arne Norland Felleskjøpet Rogaland

 


Mandat til innsatsgruppen

Styret har utarbeidet mandat til hver enkelt innsatsgruppe. Mandatet for IG Energieffektivisering i industrien kan lastes ned i spalten til høyre.
 

Publisert:
04.06.2010