Forskningsrådets nettsider benytter seg av informasjonskapsler for å forbedre din opplevelse av nettstedet.
Ved å lukke denne meldingen, samtykker du i vårt bruk av informasjonskapsler. Personvernerklæringen finner du her.
Lukk påminnelse
Gå direkte til innhold

Nyhetsarkiv

108 treff
16.02.11

Energi21 engasjerer

Over 200 deltagere på Energiforskningskonferansen ga Energi21-styret mange nyttige innspill til den endelige versjonen av strategien. Oppdragsgiveren olje- og energiminister Terje Riis-Johansen varslet et nytt kart der Energi21 blir et viktig bidrag.
26.11.12

Entusiastiske energistudenter

To studenter ved Universitetet for biovitenskap (UMB) holdt den beste presentasjonen i studentkonkurransen under ZERO-konferansen. Energi21 satt i juryen.
08.06.10

Arbeidsprosessen i Energi21

I arbeidet som Energi21 nå gjennomfører, vektlegges målsetninger om økt energiproduksjon, verdiskaping gjennom utvikling av norsk leverandørindustri, samt forsterke og utvikle kompetanse innenfor relevante fagdisipliner.
08.06.10

Innsatsgruppene godt i gang

10.06.10

Klimautfordringen

Strategigruppa for Energi21 er nå i arbeid og trenger alle gode innspill til en ny FoU-strategi. Hva skal Norge prioritere? Forsyning eller næringsvekst? Mer energiproduksjon eller lavere energibruk?
02.06.15

Løft for fleksible energisystemer

Fleksible energisystemer er det andre området som er løftet spesielt frem i den nasjonale strategien. Energi21 anbefaler syv forskningtemaer og tre tiltak.
08.06.10

Mandat for innsatsgruppene

Styret har utarbeidet mandat til hver enkelt innsatsgruppe. De kan lastes ned fra de respektive nettsidene til innsatsgruppene.
11.04.13

FoU for et globalt marked - Energiforskningskonferansen 2013

Torsdag 23. mai inviterer Forskningsrådet til årets viktigste konferanse om forskning på miljøvennlig energi.
16.05.12

Klimautfordringen gir gode markedsmuligheter

Vårt skip er lastet med energiressurser, industriell erfaring og solide forsknings- og utdanningsmiljøer. Kursen er satt, men om vi trenger også et mannskap som tør og vil, skriver Lene Mostue.
17.06.11

Fornybarsatsing gir industrien muligheter

Representanter fra industrien, energisektoren og miljøsiden hilser den nye strategien til Energi21 velkommen. Samtidig understreker de at rapporter ikke kutter klimagassutslipp, det må handling til.
18.05.15

Norge i 2050: et lavutslippssamfunn

Seminar 4. juni: Hvordan skal Norge bli et lavutslippssamfunn i 2050? Hvem er ansvarlig for suksess og hvilke tiltak må gjennomføres for å nå dit vi vil?
05.06.15

Norge i 2050 – et lavutslippssamfunn

Den norske delen av EU-prosjektet R&Dialogue har greid kunststykket å få representanter fra oljeindustrien, energibransjen, forskningsmiljøene og miljøorganisasjonene til å lage en felles visjon for Norge som lavutslippssamfunn i 2050.
29.08.12

Globale muligheter for norsk havvind

Teknologisk møteplass har sammen med Innovasjon Norge fått ansvaret for en sesjon under den store oljemessen ONS i Stavanger med tema havvind. Det skjer på Centre Court” torsdag 30. august.
08.06.10

Ny direktør er ansatt

Styret i Energi21 har ansatt Lene Mostue som ny direktør. Mostue arbeider i dag i Energibedriftenes landsforening (EBL) og begynner i direktørstillingen 15. august.
06.05.12

Energi21 i Dagens Næringsliv

Energi21 er 7. mai profilert i Dagens Næringsliv. Med avisen følger et 24 siders bilag viet Energi21 med gode eksempler og intervju med olje- og energiminister Ola Borten Moe. Du kan også lese bilaget her.
17.12.14

Nytt Energi21-bilag i Dagens Næringsliv

Torsdag 18. desember distribueres Energi21-bilaget "Fornybare muligheter" med Dagens Næringsliv. Bilaget har intervju med olje- og energiminister Tord Lien som sier at den nye Energi21-strategien er et av hans arbeidsverktøy.
02.12.15

Energi21-bilag i Dagens Næringsliv

Bilaget "Fornybare muligheter" presenterer bredden av næringsliv , forskningsaktiviteter innen fornybar energiteknologi og effekten av offentlig forskningsfinansiering.
10.06.10

Klimaløsningen ligger offshore

Elektrifisering av norsk sokkel er et av de mest effektive tiltakene på kort sikt for å få ned de norske klimagassutslippene. På lenger sikt vil mer av energibehovet kunne dekkes av offshore vindkraftparker.
02.12.15

Kommentar: Kompetanseflyt og næringsutvikling

Energiomleggingen er et av de viktigste tiltakene for å nå nasjonale og globale klimamål. Den vil bli krevende, men åpner for nye markeder for bedrifter som tenker nytt.
20.09.16

– Delta i forsknings- og demonstrasjonsprosjekter

Direktør Lene Mostue i Energi21 oppfordrer aktørene i energibransjen til å være med på å skape en god plattform for kommersialisering av klimavennlig energiteknologi i Norge.
09.01.17

Gjennomgripende endringer i energisystemet og energimarkedene

Energi21 arbeider med å revidere strategien. En omverdensanalyse viser at store deler av nåværende strategi fortsatt er relevant, men at det er behov for å justere kursen innen flere teknologiområder.
10.06.10

Dialogmøter om fremtidens energiforskning

Landet rundt står Norges energifremtid på agendaen. Strategigruppen for Energi21 kjører nærmest roadshow med dialogmøter i Bergen, Bodø, Trondheim og Oslo.
27.05.13

Mer kunnskap om balansering av kraftsystemet

- Norge kan spille en betydelig rolle i det nordeuropeiske kraftsystemet, men det krever at noen tør å ta de tunge investeringene, sier styreleder Sverre Aam i Energi21. For å øke forståelsen foreslår han å etablere et nordeuropeisk kunnskapsnav.
28.02.11

Nyhetsbrev om Energi21 og Energiforskningskonferansen 2011

Gikk du glipp av konferansen eller trenger du litt inspirasjon til å skrive høringsuttalelser? Eller vil du briefe andre om hva Energi21 handler om?
08.06.10

Energi21 i operativ fase

Den nye direktøren for Energi21 – Lene Mostue – er nå på plass i kontorer leid av Norges forskningsråd i Oslo. Hun vil lede Energi21-prosessen og sammen med styret sørge for at den nasjonale forskningsstrategien for energisektoren blir gjennomført.
10.06.10

Ny oppdragsgiver

09.06.10

Energi21 holder farten oppe

Strategigruppen i Energi21 fortsetter som interimsstyre til olje- og energidepartementet har avgjort hvordan Energi21 skal drives videre.
10.06.10

Full oppmerksomhet fra Enoksen

14.03.12

Energiutredningen overlevert olje- og energiministeren

Leder av Energiutvalget Olav Akselsen overleverte 5. mars utvalgets endelige rapport ”Energiutredningen – Verdiskaping, forsyningssikkerhet og miljø” (NOU 2012:9) til olje- og energiminister Ola Borten Moe.
09.06.10

Dansende overrekkelse

Fem dansere, en for hvert av de spissede områdene i Energi21-strategien, sendte rapporten fra strategiutvalgets leder til olje- og energiministeren. Til stor begeistring.