Forskningsrådets nettsider benytter seg av informasjonskapsler for å forbedre din opplevelse av nettstedet.
Ved å lukke denne meldingen, samtykker du i vårt bruk av informasjonskapsler. Personvernerklæringen finner du her.
Lukk påminnelse
Gå direkte til innhold

Nyhetsarkiv

108 treff
08.06.10

Mandat for innsatsgruppene

Styret har utarbeidet mandat til hver enkelt innsatsgruppe. De kan lastes ned fra de respektive nettsidene til innsatsgruppene.
08.06.10

Fornøyd statsråd

Olje- og energiminister Terje Riis-Johansen er begeistret for prosessen i Energi21. – Vi har et unikt klima for samarbeid mellom bransje og myndigheter i Norge som følge av Energi21-strategien. Dette er en måte å jobbe på som bringer oss mye lenger enn alternative. Jeg har stor tro på den prosessen, sa han under Energiuka 2010.
08.06.10

Energi21 solid til stede under Energiuka 2010

Gruppelederne i Energi21 var i ilden under Energiuka 3. og 4. februar. Gruppene jobber med stort engasjement, men fremdriften er veldig ulik i de ulike gruppene. Målet er å ha foreløpige rapporter klare i år og en endelig revidert strategi klar juni 2011.
08.06.10

Teknologisk Møteplass i Energi21

Teknologisk Møteplass (TM) er nå forankret i Energi21. Dette ble vedtatt av styret i Energi21 12. januar 2010.
08.06.10

Arbeidsprosessen i Energi21

I arbeidet som Energi21 nå gjennomfører, vektlegges målsetninger om økt energiproduksjon, verdiskaping gjennom utvikling av norsk leverandørindustri, samt forsterke og utvikle kompetanse innenfor relevante fagdisipliner.
08.06.10

Innsatsgruppene godt i gang

08.06.10

Energi21 i operativ fase

Den nye direktøren for Energi21 – Lene Mostue – er nå på plass i kontorer leid av Norges forskningsråd i Oslo. Hun vil lede Energi21-prosessen og sammen med styret sørge for at den nasjonale forskningsstrategien for energisektoren blir gjennomført.
08.06.10

Ny direktør er ansatt

Styret i Energi21 har ansatt Lene Mostue som ny direktør. Mostue arbeider i dag i Energibedriftenes landsforening (EBL) og begynner i direktørstillingen 15. august.
08.06.10

Fornøyd med sentersøkerne

– Energi21 er svært godt fornøyd med porteføljen som er valgt ut til å gå videre til fase 2 for å kunne ende opp som forskningssentra for miljøvennlig energi – FME, sier leder av styret i Energi21 Sverre Gotaas.
08.06.10

Nytt styre i Energi21

Regjeringen har oppnevnt et nytt styre som skal sørge for at Energi21-strategien blir satt ut i livet. Sekretariatet vil bli huset av Norges forskningsråd. Se hvem som er oppnevnt og les deres mandat.
09.06.10

850 millioner kroners sjansen

Politikerne har levert, nå er det industriens tur. Flere nye forskningssentre for miljøvennlig energi vil forske frem det energiselskapene og leverandørindustrien industrien behøver. Men tidsvinduet er kort. – Grip sjansen nå, oppfordrer Sverre Gotaas i Statkraft, leder av strategigruppen Energi21 og leder av interimsstyret.
09.06.10

Energi21 holder farten oppe

Strategigruppen i Energi21 fortsetter som interimsstyre til olje- og energidepartementet har avgjort hvordan Energi21 skal drives videre.
09.06.10

Dansende overrekkelse

Fem dansere, en for hvert av de spissede områdene i Energi21-strategien, sendte rapporten fra strategiutvalgets leder til olje- og energiministeren. Til stor begeistring.
09.06.10

Kommentarer til Energi21 fra utsiden

Etter overrekkelsen til olje- og energiministeren fikk Energi21 mange friske innspill fra inviterte kommentatorer under Energiuka 2008.
09.06.10

Sluttrapporten er overlevert

Olje- og energiminister Åslaug Haga mottok i dag sluttrapporten fra strategigruppens leder Sverre Gotaas i nærvær av HKH Kronprins Haakon under åpningen av Energiuka 2008.
09.06.10

Strategigruppa har avsluttet sitt arbeide

Fredag 11. januar hadde strategigruppa sitt niende og siste møte. Rapporten er nå under sluttredigering og trykkes med det første. Det blir en hovedrapport med anbefalingene til energiministeren og en vedleggsrapport som inneholder de seks delrapportene fra innsatsgruppene.
09.06.10

Energi21 fikk inn godt over 50 høringsuttalelser – takk!

09.06.10

Forslag til prioriteringer – høring. Frist 4. desember.

Strategigruppen Energi21 legger i dag frem sine foreløpige forslag til om hva Norge skal prioritere av forskning og utvikling på energisektoren. FNs siste rapporter viser at det haster med å finne nye løsninger for å redde klimaet.
09.06.10

Innsatsgruppene har kommet med sine forslag! Strategigruppa ber om kommentarer!

09.06.10

Høring – rapportutkast fra innsatsgruppa Innovasjon i Energisektoren

10.06.10

Overraskende tamt

Verden tørster etter ren energi, og regjeringen har høye ambisjoner om økt produksjon av fornybar energi. Da er det svært overraskende at bevilgningene til forskning på fornybare og rene energiformer videreføres på dagens nivå. Dette er ikke nok til å finansiere nye og tiltrengte løft.
10.06.10

Åpen diskusjon

10.06.10

Klimautfordringen

Strategigruppa for Energi21 er nå i arbeid og trenger alle gode innspill til en ny FoU-strategi. Hva skal Norge prioritere? Forsyning eller næringsvekst? Mer energiproduksjon eller lavere energibruk?
10.06.10

Strategiske anbefalinger fra foresight Energi 2020+

10.06.10

Skal vi prioritere teknologibrukerne eller -leverandørene?

10.06.10

Store og små aktører i samspill – hvem skal ta en lederrolle?

10.06.10

Hva mener du om Norges satsing på forskning, utvikling, demonstrasjon og kommersialisering?

10.06.10

Dialogmøter om fremtidens energiforskning

Landet rundt står Norges energifremtid på agendaen. Strategigruppen for Energi21 kjører nærmest roadshow med dialogmøter i Bergen, Bodø, Trondheim og Oslo.
10.06.10

Dialogmøtet hos Hydro, Sandvika 26. juni er fullbooket

10.06.10

Klimaløsningen ligger offshore

Elektrifisering av norsk sokkel er et av de mest effektive tiltakene på kort sikt for å få ned de norske klimagassutslippene. På lenger sikt vil mer av energibehovet kunne dekkes av offshore vindkraftparker.