Forskningsrådets nettsider benytter seg av informasjonskapsler for å forbedre din opplevelse av nettstedet.
Ved å lukke denne meldingen, samtykker du i vårt bruk av informasjonskapsler. Personvernerklæringen finner du her.
Lukk påminnelse
Gå direkte til innhold

Nyhetsarkiv

108 treff
28.11.13

Vil legge til rette for forskning, utvikling og demonstrasjon

Olje- og energiminister Tord Lien ønsker at fornybarbransjen satser internasjonalt. I et intervju med Energi21-bilaget "Fornybare muligheter" understreker han betydningen av samarbeidet mellom næringsliv og myndigheter.
28.11.13

Nullenergihus og plusshus – implikasjoner for systemplanlegging

Strengere energikrav til nye bygg betyr utfordringer og muligheter for byggebransjen og leverandørene. De første plusshusene bygges allerede. Teknologisk Møteplass arrangerer 15. januar seminar i Oslo om dette høyaktuelle temaet.
30.09.13

Fornyet strategi for FoU-D innen solenergi i Norge

Innsatsgruppen for solkraft i Energi21 kommer med klare anbefalinger om en ny strategi for å utvikle en solnæring i Norge. Rapporten som nå er klar, viser at det gror opp nye muligheter i kjølvannet av de store endringene i solkraftnæringen de siste årene.
27.05.13

Mer kunnskap om balansering av kraftsystemet

- Norge kan spille en betydelig rolle i det nordeuropeiske kraftsystemet, men det krever at noen tør å ta de tunge investeringene, sier styreleder Sverre Aam i Energi21. For å øke forståelsen foreslår han å etablere et nordeuropeisk kunnskapsnav.
25.05.13

Ny nettportal gjør det enklere å finne støtte

Miljøteknologiportalen er en ny nettportal som skal gjøre det enklere for miljøteknologibedrifter å finne frem i offentlige finansieringsordninger. Portalen er utviklet av Innovasjon Norge på vegne av Programråd for miljøteknologi.
11.04.13

FoU for et globalt marked - Energiforskningskonferansen 2013

Torsdag 23. mai inviterer Forskningsrådet til årets viktigste konferanse om forskning på miljøvennlig energi.
01.03.13

Fra strategi til handling

Energi21 arrangerer denne våren strategiske arbeidsmøter med fokus på tiltak for implementering, barrierer for gjennomføring og muligheter for realisering av Energi21-strategiens satsingsområder.
07.02.13

Tar temperaturen på virkemiddelapparatet

For første gang foreligger en samlet oversikt over hvordan offentlig støtte til forsknings-, utviklings- og demonstrasjonsprosjekter innenfor energisektoren fordeler seg på fagområder og langs innovasjonskjeden.
26.11.12

Fra ord til handling

Styret i Energi21 jobber med å realisere strategien og kommer med flere tiltak i første kvartal 2013. Du er også invitert til å komme med gode råd.
26.11.12

Bli kjent med det nye styret i Energi21

Olje- og energidepartementet utnevnte i sommer nytt styre for Energi21 med Sverre Aam som styreleder. Vi har laget en kort presentasjon av hvem de er.
26.11.12

Entusiastiske energistudenter

To studenter ved Universitetet for biovitenskap (UMB) holdt den beste presentasjonen i studentkonkurransen under ZERO-konferansen. Energi21 satt i juryen.
26.11.12

Midlertidig solformørkelse

Er det framtidsutsikter for norsk solindustri? Eller skal vi bare pakke sammen for godt? spør Lene Mostue i Stavanger Aftenblad.
31.08.12

Vellykket møte i Stavanger

For første gang var et møte i Teknologisk møteplass lagt til ONS i Stavanger. Selv om det meste dreide seg om olje, var det også interesse for fornybar energi.
29.08.12

Globale muligheter for norsk havvind

Teknologisk møteplass har sammen med Innovasjon Norge fått ansvaret for en sesjon under den store oljemessen ONS i Stavanger med tema havvind. Det skjer på Centre Court” torsdag 30. august.
24.05.12

Nytt styre for Energi21

Olje- og energidepartementet har utnevnt nytt styre for den nasjonale forskningsstrategien Energi21. Sverre Aam blir ny styreleder. Antall styrerepresentanter reduseres fra 16 til 12.
16.05.12

Klimautfordringen gir gode markedsmuligheter

Vårt skip er lastet med energiressurser, industriell erfaring og solide forsknings- og utdanningsmiljøer. Kursen er satt, men om vi trenger også et mannskap som tør og vil, skriver Lene Mostue.
06.05.12

Energi21 i Dagens Næringsliv

Energi21 er 7. mai profilert i Dagens Næringsliv. Med avisen følger et 24 siders bilag viet Energi21 med gode eksempler og intervju med olje- og energiminister Ola Borten Moe. Du kan også lese bilaget her.
23.04.12

Teknologisk møteplass: Biodrivstoff og annen bioraffinering

Hvor langt er forskningen kommet og hvilke muligheter ser industrien innenfor biodrivstoff og bioraffinering? Forskere, brukere og myndigheter er invitert til Teknologis møteplass 14. juni i Oslo.
16.03.12

Ingenting må gå til spille

Spillvarme er ikke bare et avfallsprodukt fra tunge industriprosesser og store maskiner, det er faktisk et energiprodukt som kan gjenvinnes til elektrisitet og varmemedier for ulike formål, skriver Lene Mostue i denne energikommentaren.
14.03.12

Energiutredningen overlevert olje- og energiministeren

Leder av Energiutvalget Olav Akselsen overleverte 5. mars utvalgets endelige rapport ”Energiutredningen – Verdiskaping, forsyningssikkerhet og miljø” (NOU 2012:9) til olje- og energiminister Ola Borten Moe.
20.12.11

Engelsk utgave av Energi21-rapporten

Strategirapporten er nå oversatt til engelsk. Videreformidl den gjerne til internasjonale forbindelser og til utenlandske ansatte i egen organisasjon.
21.10.11

Roadshow om Energi21

En rekke organisasjoner og andre aktører har fått presentert den reviderte nasjonale strategien for energiteknologi.
21.10.11

Veien videre for Energi21

Energi21 starter nå implementeringsfasen av den nasjonale strategien for energiteknologi. Styret og sekretariatet i Energi21 vil i tiden fremover arbeide aktivt for å gjøre strategien, og ikke minst de faglige vurderingene bak den, kjent for alle relevante aktører som påvirker og påvirkes av energiforskingen i Norge.
20.06.11

Slik kan AS Norge tjene mer på energi

Artikkel om Energi21 på tu.no
17.06.11

Fornybarsatsing gir industrien muligheter

Representanter fra industrien, energisektoren og miljøsiden hilser den nye strategien til Energi21 velkommen. Samtidig understreker de at rapporter ikke kutter klimagassutslipp, det må handling til.
15.06.11

Klare prioriteringer for fornybar energi

Energi21s reviderte strategi for forskning og utvikling i energisektoren er nå overlevert olje- og energidepartementet.
28.02.11

Nyhetsbrev om Energi21 og Energiforskningskonferansen 2011

Gikk du glipp av konferansen eller trenger du litt inspirasjon til å skrive høringsuttalelser? Eller vil du briefe andre om hva Energi21 handler om?
16.02.11

Energi21 engasjerer

Over 200 deltagere på Energiforskningskonferansen ga Energi21-styret mange nyttige innspill til den endelige versjonen av strategien. Oppdragsgiveren olje- og energiminister Terje Riis-Johansen varslet et nytt kart der Energi21 blir et viktig bidrag.
14.02.11

Rapport fra innsatsgruppen Rammer og samfunnsanalyser

Den foreløpige rapporten om rammer og samfunnsanalyser kan nå lastes ned.
12.01.11

Innsatsgruppenes rapporter er klare

Rapportene fra innsatsgruppene Energisystemer, Energieffektivisering i industrien, CO2-håndtering CCS og Fornybar termisk energi kan nå lastes ned. Les de du er interessert i og si din mening.