Hvilke utviklingstrekk og trender vil med stor sannsynlighet styre teknologi- og kunnskapsbehovet  i energnæringen mot 2030 og hvilke konsekvener må energisektoren forberede seg på. Les mer om dette i Energi21s omverdensanalyse. 

Omverdensanalyse ble gjennomført av Thema Consulting Group i samarbeid med Energi21 og en referansegruppe med toppledere fra hele verdikjeden til energisystemene. 

Energi21- omverdensanalyse

Veien fra forskning til kommersialsering av teknologi- og tjenester, barrierer og løsninger på aktuelle utfordringer  og  hvor attraktivt er det å investere i klimavennlige energiteknologier?

Dette er noen av temaene som blir belyst i Energi21 rapporten : "Fra forskningsresultat til marked".

Multiconsult gjennomførte på oppdrag fra Energi21 en bred analyse og utredning av problemstillingene knyttet til kommersialisering av forskningsresultater. 

 

Fra forskningsresultat til marked .jpg

Last ned rapporten her!

Fremtidens klimavennlige energiteknologier til maritim transport.

Næringens råd om nødvendig forsknings- og innovasjonsinnsats for å møte fremtidens kunnskaps- og teknologibehov , samt utnytte fremtidige verdiskapingsmuligheter. 

Last ned rapporten her

Fremtidens klimavennlige energiteknologier til landbasert transport.

Næringens råd om nødvendig forsknings- og innovasjonsinnsats for å møte fremtidens kunnskaps- og teknologibehov , samt utnytte fremtidige verdiskapingsmuligheter. 

Last ned rapporten her!