Prosjektsamarbeid med Digital21

Energi21 ønsker bedre kunnskap om hvilken betydning de muliggjørende teknologiområdene; kunstig intelligens, stordata, tingenes internett og autonome systemer har for digitaliseringen av energisystemene. 

Energi21 har tatt initiativ til et prosjektsamarbeid med Digital21 hvor målet er å se spesielt på i hvilken grad de muligjørende digitale teknologiområdene får betydning for: 

  • Kostnadseffektiv overvåking, styring og drift.
  • Kostnadseffektive investeringer. 
  • Bedre utnyttelse av kapasiteten i energisystemet og alternativer til investering i ny kapasitet.
  • Økt fleksibiliet og dynamikk i energisystemene.
  • Forbedret tilbud av energitjenester til kundene.
  • Økt samspill og samarbeid mellom aktørene langs hele verdikjeden.
  • Forsyningssikkerhet og sikring mot CYBER - angrep. 

Prosjektet startes opp i juni 2019 og skal etter planen avsluttes i oktober 2019. Det er etablert en innsatsgruppe med ressurspersoner fra energi- og IKT bransjen. 

Energi21 og Digital21 - prosjektbeskrivelse

Presentasjon av Energi21 strategien?

Energi21 strategien gir en god innføring i Norges komparative fortrinn og verdikskapingsmuligheter i fremtidens energimarkeder. 

I tillegg gir strategien et solid bilde av forventet kunnskaps- og teknologibehov i energisektoren innen de ulike fagområdene langs hele verdikjeden til energisystemet. 

Forretningsmuligheter i grenseflaten med andre sektorer er også tematikk strategien belyser og hvor Energi21 har gjennomført vurderinger knyttet til potensial og aktører. Dette er f.eks. grenseflater mot transport- og byggsetoren samt kundesegmentet. 

Hvis din bedrift ønsker en innføring i kunnskaps- og teknologibehov i fremtidens energisystem - stiller Energi21  gjerne opp og presenterer strategien.

Ta kontakt med Lene Mostue på e-post lm@rcn.no eller tlf. 41 63 90 01.