Nasjonal forsknings- og innovasjonsstrategi for ny klimavennlig energiteknologi

Styremøter i Energi21

03 des 2019

Styremøte 3 -19

04 mar 2020

Styremøte 1- 20

27 mai 2020

Styremøte 2- 20

23 sep 2020

Styremøte 3- 20

02 des 2020

Styremøte 4- 20

Styremøter i Energi21

Kontaktinformasjon

Har du spørsmål eller ønsker en presentasjon av Energi21 strategien, ta gjerne kontakt med Lene Mostue.

E-post:   lm@rcn.no 

Telefon:  41 63 90 01 

Besøksadresse:
Energi21 er lokalisert i Forskningsrådets lokaler:
Drammenveien 288, 0283 Oslo  

Postadresse: 
Postboks 564 1327 Lysaker. Posten merkes med "Energi21"