Energi21

Energi21 er Norges nasjonale forsknings- og innovasjonsstrategi for nye klimavennlige energiteknologier. Energi21 er opprettet av Olje- og Energidepartementet for å gi råd om tematisk og finansiell satsing på forskning og innovasjon innen fornybar energi og klimavennlige energiteknologier. Energi21 vektlegger næringens ambisjoner og muligheter i fremtidens energi- og teknologimarkeder. Energi21 er et permanent uavhengig strategiorgan med et eget næringsdrevet styre oppnevnt av Olje- og energidepartementet ved statsråden.

Aktiviteter og Møteplan

17. aug 2021

Energi21 på Arendalsuka 2021

25.8.21

Innspillsmøte 1: Havvind

Påmeldingsfrist utløpt 

26.8.21

Innspillsmøte 2: Hydrogen

Påmeldingsfrist utløpt 

31.8.21

Innspillsmøte 3: Infrastruktur

1.9.21

Innspillsmøte 4: Vannkraft

2.9.21

Innspillsmøte 5:Digitaliserte og integrerte energisystemer

7.9.21

Innspillsmøte 6: Solenergi

16.9.21

Styremøte 4 - 2021

21.9.21

Innspillsmøte 7: Batterier

22.9.21

Innspillsmøte 8: Energiteknologier til havs

23.9.21

Innspillsmøte 9: Avkarbonisering av energiressurser og industri

28. sep 2021

Innspillsmøte 10 : Bioenergi

4.11.2021

Arbeidsmøte med NINA

15.11.2021

Arbeidsmøte med FME ZEN og NTNU

8.12.2021

Innspillmøte Energiomstilling Vest

13.12.2021

Innspillsmøte med NORWEA

16.12.21

Styremøte 5 - 2021

18.1.22

Ekspertutvalget for klimavennlige investeringer

27.1.2022

OG21 styreseminar - Lavutslippsløsninger.

18.2.2022

Innspillsmøte Klimavennlige energiteknologier til landbasert transport

24.3.22

Energi21 Styremøte 1 - 2022

08.04.22

Høringsversjon av revidert Energi21 strategi tilgjengelig

5.5.22

Høringsperiode avsluttes.

10.5.2022

Energi21 Styremøte 2 -2022

30. juni 2022

Lansering av ny revidert Energi21 strategi

Strategien overrekkes til olje- og energiminister Terje Aasland

08. sep 2022

Agenda - Energi Norge

15. sep 2022

Olje- og energidepartementet

16. sep 2022

Agenda - Equinor og IFE

12-13 oktober 2022

NTNU- SINTEF Energy Summit in Brussel

25. okt 2022

Statnett R&D Conference

27. okt 2022

Nordic Smart Grid Alliance - Embassy of Sweeden in Oslo

8. november 2022

Norsk- Tysk Handelskammer - Seminar "Energiinfrastruktur og hydrogen"

16. nov 2022

Energi21 Styremøte 3 |2022

06. des 2022

Energiforskningskonferansen 2022

15.desember 2022

NTNU - Institutt for Elkraftteknikk

16. desember 2022

SINTEF Energi

17. januar 2023

INMETA - Energi21 og Energistrategier

19. januar 2023

NTNU Institutt for Elkraftteknikk - Navnendring

25. januar 2023

Dialogmøte med Hydrogen Source

27. januar 2023

OG21 Styremøte - Energi21

27. januar 2023

Workshop FME Innspill - Integrerte og effektive energisystemer

1. februar 2023

Innspill til Oslo Economics . OEDs utredning om hydrogensatsing i Norge

17. februar 2023

Dialogmøte UIT om fusjonskraft

20. februar 2023

Nordic Impact Lab

2. mars 2023

Foredrag | Forventet teknologibehov og fremtidens energisystem. Energiteknologi møter kapitalmiljø: RENERGY Cluster

7. mars 2023

Canadian Embassy

21. Mars 2023

Energi21 styremøte 1 | 2023

29. mars 2023

Foredrag | FME HydroCen Industrisamling

3, mai 2023

Fellesmøte mellom OG21 og Energi21

Aktiviteter og Møteplan

Industristøtte 2022:

Meldinger ved utskriftstidspunkt 21. mars 2023, 15.15 CET

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.