Nasjonal forsknings- og innovasjonsstrategi for ny klimavennlig energiteknologi

Stor takk for høringsinnspill til revidert Energi21 strategi.

 

Energi21 takker for høringsinnspill til revidert Energi21 strategi.

Responsen har vær meget god, og vi er takknemlige for at så mange aktører fra ulike fagdisipliner og markedsområder har lagt ned tid og ressurser i utarbeidelsen av konkrete og tydelige høringsinnspill.  

Styret i Energi21 vil behandle høringsinnspillene under styremøte 10.mai og administrasjonen vil komplettere og forbedre strategidokumentet med innspillene videre.

Strategien skal etter planen overrekkes olje- og energiministeren 30.juni 2022. 

  

Tusen takk for bidrag! 

Høringsversjon strategidokument - Revidert Energi21 strategi

Energi21

Energi21 er opprettet av Olje- og Energidepartementet for å gi råd om tematisk og finansiell satsing på forskning og innovasjon innen fornybar energi og klimavennlige energiteknologier. Energi21 strategiens satsingsområder bygger på næringens ambisjoner og muligheter i fremtidens energi- og teknologimarkeder. Mandatet dekker hele det stasjonære energisystemet og energiteknologier til transportformål. Energi21 er et permanent uavhengig strategiorgan med et eget næringsdrevet styre oppnevnt av Olje- og energidepartementet ved statsråden. 

Aktiviteter og møter

17. aug 2021

Energi21 på Arendalsuka 2021

25.8.21

Innspillsmøte 1: Havvind

Påmeldingsfrist utløpt 

26.8.21

Innspillsmøte 2: Hydrogen

Påmeldingsfrist utløpt 

31.8.21

Innspillsmøte 3: Infrastruktur

1.9.21

Innspillsmøte 4: Vannkraft

2.9.21

Innspillsmøte 5:Digitaliserte og integrerte energisystemer

7.9.21

Innspillsmøte 6: Solenergi

16.9.21

Styremøte 4 - 2021

21.9.21

Innspillsmøte 7: Batterier

22.9.21

Innspillsmøte 8: Energiteknologier til havs

23.9.21

Innspillsmøte 9: Avkarbonisering av energiressurser og industri

28. sep 2021

Innspillsmøte 10 : Bioenergi

4.11.2021

Arbeidsmøte med NINA

15.11.2021

Arbeidsmøte med FME ZEN og NTNU

8.12.2021

Innspillmøte Energiomstilling Vest

13.12.2021

Innspillsmøte med NORWEA

16.12.21

Styremøte 5 - 2021

18.1.22

Ekspertutvalget for klimavennlige investeringer

27.1.2022

OG21 styreseminar - Lavutslippsløsninger.

18.2.2022

Innspillsmøte Klimavennlige energiteknologier til landbasert transport

24.3.22

Energi21 Styremøte 1 - 2022

08.04.22

Høringsversjon av revidert Energi21 strategi tilgjengelig

5.5.22

Høringsperiode avsluttes.

10.5.2022

Energi21 Styremøte 2 -2022

Aktiviteter og møter

Kontaktinformasjon

Har du spørsmål eller ønsker en presentasjon av Energi21 strategien, ta gjerne kontakt med Lene Mostue.

E-post:   lm@rcn.no 

Telefon:  41 63 90 01 

Besøksadresse:
Energi21 er lokalisert i Forskningsrådets lokaler:
Drammenveien 288, 0283 Oslo  

Postadresse: 
Postboks 564 1327 Lysaker. Posten merkes med "Energi21"

Meldinger ved utskriftstidspunkt 28. mai 2022, 15.29 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.