Nasjonal forsknings- og innovasjonsstrategi for ny klimavennlig energiteknologi

Aktiviteter i Energi21

03 des 2019

Styremøte 3 -19

16 jan 2020

OG21 Styremøte - Foredrag

Innlegg om strategiutvikling ved Lene Mostue 

20 jan 2020

Schneider Innovation Day - Business for klima -Foredrag

Foredrag ved Lene Mostue 

23 jan 2020

Smartgridsenteret - Foredrag på Styremøte

Innlegg om digitalisering av energisektoren ved Lene Mostue 

11 feb 2020

SINTEF Konsernledelsen - Foredrag

Foredrag om digitalisering ved Lene Mostue i samarbeid med Digital21 ved Trond Moengen.

27 feb 2020

Energi Norge - Utvalg for teknologi og utvikling

27 feb 2020

Nordisk Energiforskning - Strategiutveksling

04 mar 2020

Styremøte 1- 20

27 mai 2020

Styremøte 2- 20

23 jun 2020

Energi21 møter OED

24 sep 2020

Styremøte 3- 20

Tema og bidragsytere:
Fusjonsenergi ( Equinor, Universitet i Tromsø, IFE)

Verdiskaping i grønne elektriske verdikjeder (NHO, Hydro)

EUs nye strategi for systemintegrasjon (NTNU)

FoU- strategi for primærkomponenter i kraftnettet (Statnett)

02 des 2020

Styremøte 4- 20

Aktiviteter i Energi21

Kontaktinformasjon

Har du spørsmål eller ønsker en presentasjon av Energi21 strategien, ta gjerne kontakt med Lene Mostue.

E-post:   lm@rcn.no 

Telefon:  41 63 90 01 

Besøksadresse:
Energi21 er lokalisert i Forskningsrådets lokaler:
Drammenveien 288, 0283 Oslo  

Postadresse: 
Postboks 564 1327 Lysaker. Posten merkes med "Energi21"