Energi21

Energi21 er Norges nasjonale forsknings- og innovasjonsstrategi for nye klimavennlige energiteknologier. Energi21 er opprettet av Energidepartementet for å gi råd om tematisk og finansiell satsing på forskning og innovasjon på energiområdet. Energi21 fungerer som et permanent uavhengig strategiorgan med et eget styre oppnevnt av statsråden og et sekretariat som gjennomfører strategiprosessene.

Workshop i Eindhoven om fremtidens energisystem og innovative teknologier

Energi21 samarbeider med Smart Energy Network om en energi -workshop i Eindhoven. High Tech Campus Eindhoven er en sentral energy-hub og kunnskapssenter i Europa. Bli med til Nederland og få internasjonale perspektiver knyttet til fremtidens energisystem og markeder, kunnskap og faglig innsikt om AI, energilagring, forbrukerfleksibilitet og mye mer.

Invitasjon med detaljert program og praktisk informasjon

Aktiviteter og Møteplan

24.3.22

Energi21 Styremøte 1 - 2022

08.04.22

Høringsversjon av revidert Energi21 strategi tilgjengelig

5.5.22

Høringsperiode avsluttes.

10.5.2022

Energi21 Styremøte 2 -2022

30. juni 2022

Lansering av ny revidert Energi21 strategi

Strategien overrekkes til olje- og energiminister Terje Aasland

8. sep. 2022

Agenda - Energi Norge

15. sep. 2022

Olje- og energidepartementet

16. sep. 2022

Agenda - Equinor og IFE

12-13 oktober 2022

NTNU- SINTEF Energy Summit in Brussel

25. okt. 2022

Statnett R&D Conference

27. okt. 2022

Nordic Smart Grid Alliance - Embassy of Sweeden in Oslo

8. november 2022

Norsk- Tysk Handelskammer - Seminar "Energiinfrastruktur og hydrogen"

16. nov. 2022

Energi21 Styremøte 3 |2022

6. des. 2022

Energiforskningskonferansen 2022

15.desember 2022

NTNU - Institutt for Elkraftteknikk

16. desember 2022

SINTEF Energi

17. januar 2023

INMETA - Energi21 og Energistrategier

19. januar 2023

NTNU Institutt for Elkraftteknikk - Navnendring

25. januar 2023

Dialogmøte med Hydrogen Source

27. januar 2023

OG21 Styremøte - Energi21

27. januar 2023

Workshop FME Innspill - Integrerte og effektive energisystemer

1. februar 2023

Innspill til Oslo Economics . OEDs utredning om hydrogensatsing i Norge

17. februar 2023

Dialogmøte UIT om fusjonskraft

20. februar 2023

Nordic Impact Lab

2. mars 2023

Foredrag | Forventet teknologibehov og fremtidens energisystem. Energiteknologi møter kapitalmiljø: RENERGY Cluster

7. mars 2023

Canadian Embassy

21. mars 2023

Energi21 styremøte 1 | 2023

29. mars 2023

Foredrag | FME HydroCen Industrisamling

30. mars 2023

OED - Innspillsmøte om NoU 2023:3. Energikommisjonens rapport: 2Mer av alt - raskere" Energi21 gir innspill

3. mai 2023

Fellesmøte mellom OG21 og Energi21

5. mai 2023

Energi21 deltar i Havindforum

7. juni 2023

Energi21 styremøte 2 - 2023

9. juni 2023

Energi21 deltar i havvindforum

21. juni 2023

Innspillsmøte behov for forsknings- og testsenter på Svalbard?

12.-13.september 2023

Energi21 styreseminar i Brussel

31. oktober 2023

Energi21 styremøte 3 - 2023

16. november 2023

OG21 - Forum

22. november 2022

Norsk Industri - Vannkraftforum - Leverandørutvikling

29. november 2023

OEDs Samarbeidsforum Havvind: Forskning, innovasjon og utdanning

6. Desember 2023

Kjernekraft fagseminar for styret til Energi21. Sted: IFE Kjeller

4. januar 2024

UNDP - Energi21 , dialogue about national research and innovation strategies

30. Januar 2024

Samarbeidsforum for havvind: Forskning, innovasjon og utdanning

6. Februar 2024

Dialog og samarbeid Energi21 og Smartgridsenteret

12. Februar

Oslo Senior Høyre - Klima, energi og miljøgruppen

29. Februar 2024

Energi21 styremøte 1 - Sted: Nexans i Halden

4 - 5 Mars

Science Meet Industry: Energi21 - Offshore vindkraft, Nødvendig Forskning, innovasjon og utdanning for industrialisering

13. mars 2024

NTRANS - Energy Transition Week - FME Conference - Bidrag fra Energi21

19. mars 2024

Clean energy exports - seminar

Arrangement til SINTEF Energi 

9. April 2024

Strategisk arbeidsmøte om nukleærteknologi og kjernekraft

15. mai 2024

Energi21 styremøte 2 - 2024

4. juni 2024

Møte hos IFE - Energisatsing - Natur og Miljø

12. juni 2024

Energi21 - Presentasjon for Forskningsrådets porteføljestyre Energi og Transport

24. juni 2024

Energi21 styret - internt innspillsmøte om kjernekraft

11. september 2024

Energi21 styremøte 3 - 2024

17-19. September 2024

Workshop i Eindhoven , Arrangement i samarbeid med Smart Energy Network

12 desember 2024

Energi21 styremøte 4 2024

Aktiviteter og Møteplan

Industristøtte 2023:

Meldinger ved utskriftstidspunkt 16. juli 2024, kl. 01.50 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.