Nasjonal forsknings- og innovasjonsstrategi for ny klimavennlig energiteknologi

Energi21

Energi21 er opprettet av Olje- og Energidepartementet for å gi råd om tematisk og finansiell satsing på forskning og innovasjon innen fornybar energi og klimavennlige energiteknologier. Energi21 strategiens satsingsområder bygger på næringens ambisjoner og muligheter i fremtidens energi- og teknologimarkeder. Mandatet dekker hele det stasjonære energisystemet og energiteknologier til transportformål. Energi21 er et permanent uavhengig strategiorgan med et eget næringsdrevet styre oppnevnt av Olje- og energidepartementet ved statsråden. 

Revisjon av Energi21 strategien

Energi21 skal revidere 2018 strategien. Vi forventer gjennomgripende endringer i energisystemet. Forsknings- og innovasjonsagendaen må speile denne utviklingen. Energi21 har derfor startet opp revisjonsprosessen, med mål om ferdigstillelse av revidert Energi21 strategi mai 2022. 

Vi ønsker innspill til vårt strategiske arbeid og inviterer til 10 strategiske arbeidsmøter i august og september 2021. I tillegg vil vi ha dialog og samarbeid med aktører innen utvalgte temaer. Næringens ambisjoner, sentrale forsknings- og innovasjonstemaer samt nødvendig virkemidler for realisering vil stå sentralt i vårt arbeid.

Teamer for strategiske arbeidsmøter:

Havvind | Hydrogen | Infrastruktur | Vannkraft |Digitaliserte og integrerte energisystemer | Solenergi | Batterier |Energiteknologier til havs | Avkarbonisering av energiressurser og industri | Bioenergi.

Datoer for strategiske arbeidsmøter og styremøter i Energi21

17. aug 2021

Energi21 på Arendalsuka 2021

25.8.21

Innspillsmøte 1: Havvind

Påmeldingsfrist utløpt 

26.8.21

Innspillsmøte 2: Hydrogen

Påmeldingsfrist utløpt 

31.8.21

Innspillsmøte 3: Infrastruktur

1.9.21

Innspillsmøte 4: Vannkraft

2.9.21

Innspillsmøte 5:Digitaliserte og integrerte energisystemer

7.9.21

Innspillsmøte 6: Solenergi

16.9.21

Styremøte 4 - 2021

21.9.21

Innspillsmøte 7: Batterier

22.9.21

Innspillsmøte 8: Energiteknologier til havs

23.9.21

Innspillsmøte 9: Avkarbonisering av energiressurser og industri

28. sep 2021

Innspillsmøte 10 : Bioenergi

1.12.21

Styremøte 5 - 2021

Datoer for strategiske arbeidsmøter og styremøter i Energi21

Kontaktinformasjon

Har du spørsmål eller ønsker en presentasjon av Energi21 strategien, ta gjerne kontakt med Lene Mostue.

E-post:   lm@rcn.no 

Telefon:  41 63 90 01 

Besøksadresse:
Energi21 er lokalisert i Forskningsrådets lokaler:
Drammenveien 288, 0283 Oslo  

Postadresse: 
Postboks 564 1327 Lysaker. Posten merkes med "Energi21"