Leder for sekretariatet

Lene Mostue.jpg

Lene Mostue, direktør for Energi21
E-post: lm@rcn.no
Telefon: 41 63 90 01

Ønsker du en presentasjon av Energi21 og strategien vår? 

Energi21 strategien gir en god innføring i Norges komparative fortrinn og verdikskapingsmuligheter i fremtidens energimarkeder. 

I tillegg gir strategien et solid bilde av forventet kunnskaps- og teknologibehov i energisektoren innen de ulike fagområdene langs hele verdikjeden til energisystemet. 

Forretningsmuligheter i grenseflaten med andre sektorer er også tematikk strategien belyser og hvor Energi21 har gjennomført vurderinger knyttet til potensial og aktører. Dette er f.eks. grenseflater mot transport- og byggsektoren samt kundesegmentet. 

Hvis din bedrift ønsker en innføring i kunnskaps- og teknologibehov i fremtidens energisystem - stiller Energi21  gjerne opp og presenterer strategien.

Ta gjerne kontakt ! 

 

 

 

Administrativ support til sekretariatet

Hanne Marie.jpg

Hanne Marie Nilsson
E-post: hmn@rcn.no
Telefon: 98 48 52 48

 

Besøks- og postadresse:

Energi21 er lokalisert i Forskningsrådets lokaler på Lysaker.

Besøksadresse: Drammensveien 288 , 0283 Oslo 

Postadresse: Postboks 564, 1327 Lysaker.

Post merkes med "Energi21".

 

 

 

Drammensveien 288