Digitalisering av energisektoren - anbefalinger om forskning og innovasjon- ny rapport

Digitalisering blir et viktig verktøy og en avgjørende forutsetning for å opprettholde forsyningssikkerheten, sikre fleksibilitet og kostnadseffektive løsninger i fremtidens energisystem. Rapporten fra Energi21 og Digital21 beskriver hvilken betydning kunstig intelligens, stordatahåndtering, autonomi og tingenes internett har for digitaliseringen av energisystemet. I tillegg synliggjør rapporten behov for forskning og innovasjonsaktiviteter. Rapporten er et resultat av et samarbeidsprosjekt mellom Digital21 og Energi21. Representanter fra IKT- og energibransjen har vært sterkt involvert.

Vårt moderne samfunn er avhengig av sikker tilgang på energi og effekt. Energisektorens betydning for samfunnet er økende, og et utfall av energiforsyningen kan lamme viktige funksjoner og prosesser. Energisystemet er i sin helhet en nøkkelinfrastruktur for samfunnets verdiskaping og for digitaliseringen av alle samfunnsfunksjoner. 

Digitaliseringen gir muligheter for energisektoren. Nye digitale løsninger vil bidra til mer effektiv drift og vedlikehold av energisystemet, sikrere elforsyning og bedre beredskap. Digitalisering og høyere datakvalitet vil også gi et mer presist beslutningsunderlag ved investeringer, og vil automatisere en rekke beslutningsprosesser.

Det er behov for forsknings- og innovasjonsaktiviteter for å møte utfordringer og utnytte det digitale mulighetsrommet. Les mer om dette i rapporten.