Digitalisering av energisystemene

Samarbeidsprosjektet med Digital21 om digitalisering av energisystemene nærmer seg ferdigstillelse. En flerfaglig innsatsgruppe med representanter fra TrønderEnergi, Statsbygg, OTOVO, Idletechs, Hafslund Nett, Statkraft, Devoteam Cloudify, SINTEF Digital, IFE Halden og ABB jobber med å sluttføre sine anbefalinger om viktige tiltak for å møte forsknings- og innovasjonsbehovet. Resultatene oppsummeres i en rapport og det planlegges et seminar med gjennomgang av arbeidet. Planlagt ferdigstillese er desember 2019.