Digitalisering på agendaen

Energi21 styret hadde digitalisering av energisystemene på agendaen under styremøtet 3. desember 2019. Representanter fra OTOVO, IFE Halden, SINTEF Digital, og ABB presenterte sine prespektiver . Aktutelle temaer var nye forretningsmodeller, digitale effektive bygg, kunstig intelligens, sensorteknologi og CYBER- sikkerhet.

Presentasjonen for styret bygget på resultater fra samarbeidsprosjektet med Digital21: 

"Digitale muligjørende teknologier og betydningen for digitaliseringen av energisektoren - hvilke forsknings- og innovasjonsutfordringer peker seg ut?"