Energi21 Omverdensanalyse

Energi21 har gjennomført en omverdensanalyse for å etablere bedre kunnskap om utviklingstrekk og trender i et 2030 -2050 persektiv. Omverdensanalysen er et viktig grunnlag for avklaring av revisjonsbehovet til nåværende Energi21 strategi. Thema Consulting Group har vært utførende konsulentselskap. Prosjektet har blitt gjennomført i samarbeid med Energi21. Arbeidet bygger på en syntese av eksisterende rapporter og analyser, samt innspill og dialog fra relevante aktører. Rapporten ferdigstilles uke 24.

I denne rapporten vurderer vi revisjonsbehovet til Energi21s strategi ved å vurdere de strategiske satsingsområdene opp mot utviklingen i omverdenen. Resultatet fra omverdensanalysen brukes som utgangspunkt for det videre arbeidet med revisjonen av strategien.

Omverdensanalysen består av fem hoveddeler:

  • Gjennomgang og beskrivelse av makrotrender som påvirker utviklingen i energisystemet
  • Gjennomgang og beskrivelse av utviklingstrekk i energisystemet
  • Vurdering av hvert utviklingstrekk opp mot Energi21s målsetninger
  • Vurdering av eksisterende satsningsområder basert på funnene i omverdensanalysen
  • Vurdering av potensielle nye satsningsområder basert på funnene i omverdensanalysen

Rapport og sammendraget kan leses her: 

Omverdensanalyse_Energi 21.pdf

Omverdensanalyse_Energi 21_sammendrag.pdf

 

Meldinger ved utskriftstidspunkt 28. mai 2022, 16.32 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.