Energi21 gir anbefalinger til OED om grønn omstillingspakke som følge av koronakrisen

Under en pressekonferanse 30. april 2020 varslet regjeringen ved statsminister Erna Solberg en ny grønn omstillingspakke. Målet med omstillingspakken er å styrke norsk konkurransekraft innen bærekraftige teknologier og tjenester. I tillegg skal den vektlegge midler til forskning, utvikling og innovasjon for å videreutvikle og beholde høyteknologiske kompetansemiljøer. Energi21 har tatt initiativ og gitt anbefalinger til OED ved statsråd Tina Bru om prioritering av midler til forskning, utvikling og innovasjon i den varslede grønne omstillingspakken.

Energi21 ønsker å understreke viktigheten av å opprettholde tempoet i omstillingen til lavutslippssamfunnet og utvikling av forsknings- og utdanningsmiljøer og næringsliv innen klima- og miljøvennlige energiteknologier og tjenester.

Energi21 mener at en styrket satsning på forskning, utvikling og innovasjon innenfor klima- og miljøvennlige energiteknologier for å motvirke negative økonomiske konsekvenser som følge av Covid19 også vil være gunstig for å bygge internasjonalt konkurransedyktig kompetanse og næringsliv inn mot det grønne skiftet. Situasjonen vi befinner oss i gir oss en historisk mulighet for å akselerere den grønne omstillingen.

Energi21 anbefaler:

  • Økt ramme for IPN-prosjekter og lettelser i krav til egenfinansiering fra næringslivet
  • En styrket sentersatsing for å sikre langsiktig næringsrettet forsknings- og innovasjonsaktiviteter.
  • En styrket satsing på Pilot - E virkemiddelet, tematisk og finansielt
  • Styrke test- og demonstrasjonsaktiviteter i det statlige omstillingsfondet Enova.
  • Sikre fremdriften i pågående fullskala CCS - prosjekter og styrke test- og demonstrasjonsaktiviteter innen CCS.
  • Sikre tilstrekkelig kapasitet hos virkemiddelapparatet