Energi21 samarbeider med Digital21

Energi21 har tatt initiativ til et prosjektsamarbeid med Digital21 hvor målet er å vurdere hvilken betydning digitale muligjørende teknologiområder vil få for kostandseffektive løsninger, verdiskaping og forretningsmuligheter i fremtidens energisystemer og -markeder. Prosjektet har en ekspertgruppe med ressurspersoner fra både energi- og IKT bransjen.

Energi21 ønsker bedre kunnskap om hvilken betydning de muliggjørende teknologiområdene; kunstig intelligens, stordata, tingenes internett og autonome systemer har for digitaliseringen av energisystemene. 

Energi21 har tatt initiativ til et prosjektsamarbeid med Digital21 hvor målet er å se spesielt på i hvilken grad de muligjørende digitale teknologiområdene får betydning for: 

  • Kostnadseffektiv overvåking, styring og drift.
  • Kostnadseffektive investeringer. 
  • Bedre utnyttelse av kapasiteten i energisystemet og alternativer til investering i ny kapasitet.
  • Økt fleksibiliet og dynamikk i energisystemene.
  • Forbedret tilbud av energitjenester til kundene.
  • Økt samspill og samarbeid mellom aktørene langs hele verdikjeden.
  • Forsyningssikkerhet og sikring mot CYBER - angrep. 

Det er etablert en ekspertgruppe med representanter fra Statkraft, Statsbygg, Hafslund Nett, TrønderEnergi, Idletechs, Devoteam Cludify, OTOVO, ABB, Smartgridsenteret, IFE Halden og SINTEF Digital. Ekspertgruppen har hatt  møter 6. juni og 28. august. 

Prosjektet skal etter planen avsluttes i desember 2019 med et seminar hvor resultatene vil presenteres. Resultatene viil konkretiseres i en strategisk anbefaling fra Digital21 og Energi21. 

Ta gjerne kontakt med Lene Mostue lm@rcn.no hvis du ønsker mer informasjon.