Energi21 samarbeider med Digital21

Energi21 har tatt initiativ til et prosjektsamarbeid med Digital21 hvor målet er å vurdere hvilken betydning digitale muligjørende teknologiområder vil få for kostandseffektive løsninger, verdiskaping og forretningsmuligheter i fremtidens energisystemer og -markeder. Prosjektet vil engasjere ressurspersoner fra både energi- og IKT bransjen.

Energi21 ønsker bedre kunnskap om hvilken betydning de muliggjørende teknologiområdene; kunstig intelligens, stordata, tingenes internett og autonome systemer har for digitaliseringen av energisystemene. 

Energi21 har tatt initiativ til et prosjektsamarbeid med Digital21 hvor målet er å se spesielt på i hvilken grad de muligjørende digitale teknologiområdene får betydning for: 

  • Kostnadseffektiv overvåking, styring og drift.
  • Kostnadseffektive investeringer. 
  • Bedre utnyttelse av kapasiteten i energisystemet og alternativer til investering i ny kapasitet.
  • Økt fleksibiliet og dynamikk i energisystemene.
  • Forbedret tilbud av energitjenester til kundene.
  • Økt samspill og samarbeid mellom aktørene langs hele verdikjeden.
  • Forsyningssikkerhet og sikring mot CYBER - angrep. 

Prosjektet startes opp i juni  2019 og skal etter planen avsluttes i oktober 2019. 

Ta gjerne kontakt med Lene Mostue lm@rcn.no hvis du ønsker mer informasjon.