Energi21 samarbeider med Prosess21

Energi21 samarbeider med Prosess21. Det er flere grenseflater mellom mandatene til strategiorganene. Energi21 har "Klimavennlig og energieffektiv industri inklusive CO2 håndtering" som et av sine strategiske satsingsområder. Dette er et viktig fagområde for å oppnå reduserte klimagassutslipp og øke konkurranseevnen til industrien.

Hovedoppgaven for Prosess21 er å gi strategiske råd og anbefalinger om hvordan Norge best kan få til en utvikling i retning av minimale utslipp fra prosessindustrien i 2050 og samtidig legge til rette for at virksomheter i prosessindustrien har bærekraftig vekst i denne perioden. 

Virkemiddelapparatet utgjør i felleskap sekretariat. Dette inkluderer Norges forskningsråd (leder), Gassnova, Innovasjon Norge, Enova og Miljødirektoratet. NFD og KLD deltar i arbeidet som observatører i styringsgruppen. 

Det er flere grenseflater mellom mandatene til Prosess21 og Energi21.

Energi21 har "Klimavennlig og energieffektiv industri inklusive CO2 håndtering" som et av sine strategiske satsingsområder. Dette er et viktig fagområde for å oppnå reduserte klimagassutslipp og øke konkurranseevnen til industrien. 

Energi21 har god dialog med Prosess21, og det planlegges et samarbeid innen flere av Prosess21 sine fagområder. 

Prosess21 skal gi sin anbefaling til Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) innen 1. mai 2021