Nye selskaper inn i Energi21 styret

Det nye styret til Energi21 har blitt utvidet med både styremedlemmer og faglig kompetanse. Styrets sammensetning og kompetanseprofil harmoniserer godt med strategiens satsingsområder og kompetansebehov for fremtidige strategiske aktiviteter i Energi21.

Energi21 styret har nå 15 medlemmer med kompetanse og erfaring fra strategisk viktige fagområder for Energi21. Følgende selskaper og virksomheter er representert i styret: 

 • Statkraft 
 • Statnett SF
 • Agder Energi AS
 • Energi Norge 
 • Equinor 
 • Microsoft Norge AS
 • Nexans 
 • Havyard Design & Solutions AS 
 • NTNU
 • TØI
 • SINTEF Energi AS
 • IFE 
 • Norges Forskningsråd 
 • Gassnova
 • Enova

OED og NVE er observatører i styret.