Forsknings- og innovasjonsbasert næringsutvikling

Energi21 har valgt forsknings- og innovasjonsbasert næringsutvikling som et viktig arbeidsområde for perioden 2019- 2021. Dette er et omfattende tema som krever kunnskap innen mange fagfelt og bransjer for å etablere den tilstrekkelig kunnskap og forståelse. Energi21 vil gjennomføre et forprosjekt høsten 2019 for å definere utredningsprosjektet. Planlagt oppstart av utredningsprosjektet er vinteren 2020.

Energi21 har valgt forsknings- og innovasjonsbasert næringsutvikling som et viktig arbeidsområde for perioden 2019- 2021. Dette er et omfattende tema som krever kunnskap innen mange fagfelt og bransjer for å etablere den tilstrekkelig kunnskap og forståelse. Energi21 vil gjennomføre et forprosjekt høsten 2019 for å definere utredningsprosjektet. Målet med prosjektet vil være å etablere kunnskap om suksesskriterier og viktige tiltak for forsknings- og innovasjonsbasert næringsutvikling .

Energi21 gjennomførte i 2016 et utredningsprosjekt om utfordringene under kommersialiseringsløpet til klimavennlige energiteknologier- og tjenester. Prosjektet het "Fra forskningsresultat til marked".

Mye har skjedd siden 2016 når det gjelder aktørbildet, energimarkedene og investorlandskapet. Det er derfor behov for en oppdatering av dette prosjektet og etablere en revidert kunnskapsplattform innen dette feletet.

Planlagt oppstart av utredningsprosjektet er vinteren 2020