Fremtidens energisystem

Vi står ovenfor gjennomgripende endringer i energisystemet. Fremtidens klimavennlige energisystem vil med stor sannsynlighet blir mer digitalisert og mer påvirket av forbrukerenes valg enn det som er tilfellet i dag.

Både individet og samfunnet i sin helhet er viktige pådrivere for integrasjon og realisering av nye teknologier og løsninger.

Forbrukeren og forbrukeradferden vil ikke minst få stor betdyning for næringsaktørenes fremtidige inntjeningspotensial.

Les mer om trender og utviklingstrekk som påvirker energisystemene i Energi21s omverdensanalyse.