Status eksport av klimavennlig energiteknologi, investorlandskapet og nye energikonsepter med flyplassen i sentrum

Energi21 fikk presentert spennende temaer og perspektiver fra Eksport Kreditt Norge, Nysnø Invest, Avinor og Lyse Elnett under sitt første styremøte i 2019.

Eksport Kreditt Norge ved Ivar Slengesol orienterte om eksportsituasjonen i Norge knyttet til fornybar energi og klimavennlige energiteknologier. 

Nysnø Invest ved Siri Kalvig presenterte selskapets vurdringer knyttet til potensialet for gode investeringsobjekter innen klimavennlig energiteknologier. 

Avinor ved Ingvald Erga og Lyse Elnett ved Siri Ravndal presenterte prosjektet "Avinor- Elnett21" - et storskala demonstrasjonsprosjekt hvor målet er å teste ut et mikronett på Sola flyplass med kraftproduksjon fra sol og vind, batterilagring og effektstyring. Prosjektet har fårr støtte fra Enova.