Spennende aktører presenterte sine perspektiver for Energi21 styret

Energi21 fikk presentert interessante perspektiver knyttet til grønn omstilling, effektiv innovasjonspolitikk og EUs forsknings- og innovasjonsarena på styremøtet i september. SINTEF, Universitetet i Oslo ved TIK senteret og bransjeforeningen "Elektro og Energi" fra Norsk Industri bidro alle med verdifull innsikt innen de aktuelle temaene.