Transport21 strategien ferdigstilt

Statssekretær i Samferdselsdepartementet, Allan Ellingsen, mottok 10.desember 2019 Transport21 strategien. Strategien gir innspill om forskning, utvikling og innovasjon i transportsektoren, rettet mot myndigheter, FoU-aktører og næringsliv.

Rapporten er bestilt av Samferdselsdepartementet og gir råd om hvordan Norge best kan innrette innsatsen for forsking, utvikling og innovasjon i samferdselssektoren. Den er utarbeidet gjennom en såkalt 21-prosess med bidrag fra representanter for næringsliv, FoU-aktører, og myndigheter. Regjeringen har tidligere satt i gang andre 21-prosesser, som Digital21, Energi21 og Maritim21.

Energi21 har en rekke grenseflater med Transport21, og dekker en rekke teknologiområder med betydning for utvikling av en klimavennlig transportsektor. 

Rapporten kan lastes ned fra siden til Samferdselsdepartementet.