Eivind Heløe

Energi Norge

Eivind Heløe.jpg

Eivind Heløe  er direktør for fornybar energi i Energi Norge. Han har mer enn 10 års erfaring fra politisk arbeid på vegne av energinæringen, deriblant direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt i Energi Norge og Senior Vice President for Public Affairs i Statkraft. Tidligere har Heløe arbeidet som rådgiver innen politisk kommunikasjon for en rekke sektorer, og har sittet i Oslo bystyre for Høyre. Han har også styreverv i SINTEF Energi, Elektroforum og Oslofjordens friluftsråd. Heløe er cand. polit. i statsvitenskap fra Universitetet i Oslo.