E21-styret

Energi21 styrets viktigste oppgaver er å følge opp mandatet fra Olje- og Energidepartementet og utarbeide den nasjonale strategien for forskning, utvikling, demonstrasjon og kommersialisering av ny klimvennlig energiteknologi.