Ragnhild Katteland

Nexans

Ragnhild Katteland.jpg

Ragnhild Katteland er Vice President i forretningsenheten Subsea & Land Systems i Nexans. Hun leder avdelingene Salg, marked & tilbud samt Prosjektledelse og operasjon, herunder marin- og landinstallasjon.
Subsea & Land Systems Business Group har hovedsete i Norge men opererer på verdensbasis og har produksjonsfasiliteter og ansatte i USA, Europa og Asia. Forretningsenheten leverer høyspentkabler og umbilicals over hele verden og har bred erfaring innen turn key prosjekter og kabelleveranser til det fornybare markedet, herunder offshore vindmølleparker og eksempelvis verdens første flytende vindpark, Hywind.
Ragnhild har jobbet i Nexans siden 1999 og innehatt en rekke ulike roller som Teknisk direktør, Prosjektdirektør, innkjøpssjef og salgssjef men hun har alltid vært tilknyttet høyspent kabelsystemer.
Ragnhild har en Mastergrad i elkraftteknikk fra Norges Teknologiske Universitet i Trondheim (NTNU).