Erik Figenbaum

Transport Økonomisk Institutt

Erik Figenbaum .jpg

Erik Figenbaum er forskningsleder ved Transportøkonomisk Institutt der han forsker på egenskapene ved energiteknologier som kan tas i bruk i transportsektoren, og hvordan disse teknologiene effektivt kan tas i bruk i samfunnet. Han har tidligere arbeidet med utredninger og politikkutforming på transportområdet i Vegdirektoratet og Miljødirektoratet, bl.a. i Klimakurutredningen fra 2010. Figenbaum var med på å definere mandatet for Transnova og har sittet Transnovas fagråd, i Hydrogenrådet og i ressursgruppen for elektrifisering av veitransporten. Han har også jobbet i Teknologisk Institutt og med utvikling av elbilteknologi i Think. Figenbaum er sivilingeniør i elkraftteknikk fra NTH/NTNU fra 1988.