Henriette Undrum

Equinor

Henriette 1 2018 - small.JPG

Henriette Undrum er direktør i Equinors enhet for Forskning og teknologi og plass-sjef på Equinors forskningssenter i Trondheim. Hun har i sin nåværende stilling ansvaret for forsknings- og teknologiporteføljen knyttet til utvikling av fornybare energikilder, energilagring, lavkarbon-løsninger, CO2 fangst og lagring og nye verdikjeder som hydrogen. Hun ble ansatt i Statoil i 1997 og jobbet deretter flere år i FoU både som forsker og leder før hun gikk over i den operative delen av selskapet. Hun var i denne periode ansvarlig for flere store modifikasjons- og utbyggingsprosjekter på norsk sokkel, inkludert utbygging av Tyrihans og Morvin-feltene. Deretter var hun som produksjonssjef for Kristin og Tyrihans, ansvarlig for den daglige driften og videreutvikling av disse feltene. Før hun begynte i Equinor var hun ansatt som forsker ved SINTEF Energi. Hun har en master/siv.ing i Maskin fra NTNU og tilleggsutdannelse fra BI innen styrekompetanse.