Johan Einar Hustad

NTNU

John Einar Hustad.jpg

Johan E. Hustad er direktør NTNU Energy (http://www.ntnu.edu/energy) med ansvar for ett av fire tematiske tverrfaglige satsningsområder ved NTNU. Han var før det Prorektor for innovasjon og entreprenørskap ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) i åtte år. Han har en doktorgrad fra NTH (nå NTNU) i 1990 og har før det vært forskningssjef ved SINTEF Energi i tilsammen syv år. Han er professor ved NTNU og var tidligere forskningsprofessor i det nordiske energiforskningsprogrammet i tre år og senere gjesteprofessor ved Stanford University i ett år. Han var aktivitetsleder i International Energy Agency, Bioenergy Agreement i seks år. Han har vært Instituttleder ved NTNU ved ulike Institutter i til sammen 10 år og parallelt leder for senter for fornybar energi ved NTNU, SINTEF og IFE (SFFE) i fem år. Han har vært involvert i fire oppstartsselskaper og er medlem i en rekke styrer i selskaper og komiteer, der i blant styremedlem ved IFE, Gassco og Adressavisen. Norsk medlem av ESFRI (europeisk strategiforum for forskningsinfrastruktur, strategisk arbeidsgruppe energi). Styreleder for FME CENSES https://www.ntnu.no/web/censes/styret , medlem i programstyret EnergiX i Forskningsrådet og Styreleder i NTNU Energy Transition Initiative, et Equinor-sponset internasjonalt forskningsprogram ved NTNU (https://www.ntnu.edu/energytransition-conference ).