Hans Jørgen Vinje

Gassnova

 

Hans Jørgen Vinje .jpgHans Jørgen Vinje er med i ledergruppen i Gassnova SF, som er statens foretak for CO2-håndtering. Vinje leder CLIMIT-sekretariatet og er leder av CLIMIT-avdelingen i Gassnova. Han har jobbet i Gassnova siden 2009 og bl.a. vært engasjementsleder i TCM og senest deltatt i CCS fullskalaprosjektet som del-prosjektleder i mulighetsstudien for CO2-fangst fra industrielle utslippspunkt. Vinje er sivilingeniør prosessautomasjon fra Høyskolen i Telemark. Han har 10 års erfaring fra forskjellige posisjoner i prosessindustrien etterfulgt av nærmere 10 år i et programutviklingsselskap som utviklet drift- og ledelsesverktøy for industri og helsevesen.