Kristian Steinsvik

Havyard Design & Solutions AS

Kristian Steinsvik.jpg

Kristian Steinsvik 

• Leder for FoU arbeid både i konsernet (Havyard Group) og i forretningsområdet Havyard Design & Solutions AS.  

• Utdannet  sivilingeniør på linje for Marin Teknikk, NTNU i 2006 med fordypning i hydrodynamikk.

• 2006-2008 : forsker hos MARINTEK (Sintef Ocean), avdeling for skipshydrodynamikk (skip og havlaboratoriet). Jobba mykje med praktisk / eksmperimentell hydrodynamikk. 

• 2008-2010: Ingeniør på konsulentsiden i DNVGL (Høvik). Jobbet under techincal advisory på avdeling for Støy og Vibrasjon. Spesielt med propell og skipshydrodynamikk.