Energiforskning gir verdiskaping

En effektstudie av 48 forskningsprosjekter viser at energiforskning lønner seg: 

  •  4 mrd. kr bevilget av Forskningsrådet til ca. 670 prosjekter (2008-2017) viser en realisert økonomisk effekt på 4 ganger bevilgningen.
  • Det utgjør 16 mrd. kr realisert økonomisk effekt.

realisert økonomisk effekt

16milliarder

Impello og Menon har utført studien på oppdrag fra Forskningsrådet.

Konklusjonen er klar:

Langsiktig  energiforskning lønner seg og bidrar til verdiskaping.