I sin fjerde nasjonale strategi anbefaler Energi21 en solid vekst og innsats rettet mot satsingsområdene: 

  • Digitaliserte og integrerte energisystemer. 
  • Klimavennlige energiteknologier til maritim transport. 
  • Havvind for et internasjonalt marked. 
  • Solkraft for et internasjonalt marked. 
  • Vannkraft som ryggraden i norsk energiforsyning 
  • Klimavennlig og energieffektiv industri inklusive CO2 håndtering. 

Satsingsområdet " Digitaliserte og integrerte energisystemer" ligger som en overordnet prioritering med bakgrunn i stor betydning for fremtidig forsyningssikkerhet, integrasjon av klimavennlige energiteknologier og samfunnets verdiskaping. 

Energi21 strategiens satsingsområder

Energi21 strategiens satsingsområder har potensiale for verdiskaping innen ressursutnyttelse og videreutvikling av en leverandørindustri mot nasjonale og internasjonale energimarkeder.

Utvikling av fremtidens fklimavennlige energisystem vil kreve betydelig innsats innen forskning, innovasjon og ækt kommersialisering slik at fremtidens produkter og tjenester utvikles.